Uroczystość św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii. Była zamożną i wykształconą. Złożyła jako chrześcijanka ślub dozgonnej czystości. O św. Katarzynie historyczne świadectwa możemy znaleźć w zapiskach św. Rufina i Euzebiusza z Cezarei. Zginęła śmiercią męczeńską za rządów cesarza Maksymiana pod koniec III lub na początku IV wieku. Relikwie znajdują się w Egipcie na górze Synaj w klasztorze ku jej czci. Jest patronką filozofów, adwokatów, studentów, kolejarzy, kołodziejów, woźniców i szwaczek

Uroczystość odpustowa tradycyjnie powiązana jest z dniem spowiedzi na adwent i Boże Narodzenie. Zaproszeni kapłani głoszą Słowo Boże a w spowiedzi pomagają księża z dekanatu. Msza odpustowa celebrowana była o godz. 11. Słowo Boże i Msze Świętą celebrował ks. Krzysztof Idczak, z parafii św. Wawrzyńca w Słupcy.

Po południu podczas Mszy Świętej Słowo Boże wygłosił ks. Maciej Sławinowski również z parafii św. Wawrzyńca w Słupcy.

Adorację przed Najświętszym Sakramentem po południu prowadziła Grupa Modlitewna z Kawnic.

Ks. proboszcz jest szczególnie wdzięczny Panu organiście Norbertowi oraz Paniom z Zespołu Uwielbieniowego z Kawnic za ubogacenie Uroczystości pięknym śpiewem i modlitwą.