XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Opublikowane przez Parafia Cienin w dniu

  1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.
  2. We wtorek, 13 września będziemy celebrować Nabożeństwo Fatimskie o godz. 19:00. Był maj 1917 r. Trwała jeszcze I wojna światowa. W Cova da Iria -„Dolinie Pokoju” – zaczęła ukazywać się Matka Najświętsza. W ciągu sześciu objawień zapowiedziała koniec wojny, ostrzegła przed widmem komunizmu, kolejną wojną oraz prześladowaniami Kościoła. Mówiła, że bardzo wielu ludzi idzie na wieczne potępienie, że trzeba się dużo modlić i wynagradzać Bogu za grzechy. Kochani to już przedostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku. Proszę – byśmy licznie zgromadzili się w najbliższy poniedziałek na tej potężnej modlitwie wynagradzającej.
  3. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.
  4. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.
  5. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.
  6. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.
  7. Również w niedzielę 18 września święto św. Stanisława kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży Tego dnia przypada całodzienna adoracja w naszej parafii:
  8. PROGRAM ADORACJI CAŁODZIENNEJ

10:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

19:30 Różaniec, cz. I, II, III,IV,

21:00 Apel Jasnogórski

  1. Za tydzień odbędzie się zbiórka „serduszko, które potrzebuje Twojej pomocy” (plakat w gablocie) Kupując ciasto upieczone przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Cienina Kościelnego wesprzemy skomplikowana operacje serca Tymusia Jaszczaka!
  2. Już wkrótce (za trzy tygodnie i pięć dni) rozpocznie się w naszej parafii Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiego Obrazu. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej naszej parafii to czas sprzyjający odnowie i wzrostowi wiary oraz podejmowaniu przez wiernych pracy wewnętrznej nad sobą. Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w wymiarze duchowym ma prowadzić do doświadczenia spotkania z Maryją, Matką Bożą wszystkich katolickich rodzin w parafii. Oczekiwanymi owocami tego spotkania są wzrost wiary, odrodzenie religijno-moralne, umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej. Nawiedzenie to także okazja do osobistego wyznania wiary w Chrystusa przed światem, manifestacja wiary w Boga i oddania czci Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Polski i Pani Jasnogórskiej. Misje Święte, które rozpoczną się od 2 października będą bezpośrednim przygotowaniem parafian na spotkanie z Jezusem i Maryją w Obrazie Nawiedzenia. Ponieważ jest to wydarzenie historyczne w randze uroczystości dlatego proszę aby powstrzymać się od prac ciężkich i niekoniecznych, w oknach najlepiej wystawić obrazy Matki Bożej (mogą być podświetlone), wywiesić flagę polską, maryjną lub papieską. Proszę też o odnowienie i udekorowanie przydrożnych krzyży i kapliczek. Dekoracje są zewnętrznym wyrazem naszej wiary! Dekoracje sugeruje wykonać już na 2 października.

MODLITWA ZA MISJE – O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które podejmiemy w dniach od 02 – 06 października. Spraw łaskawie, żeby podejmowany wysiłek duchowy w tym czasie – przyniósł Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!” Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć Święte Misce, które przygotują nas do spotkania z Maryją, Matką Bożą. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie. Duchu Święty Boże! Pomagaj nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii. Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. Amen.

Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzę doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.

Zobacz nasz cmentarz klikając obok. http://cmentarnik.net/cienin-koscielny

Zakosztuj adoracji!

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła;

– piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.

Kategorie: Aktualności