XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Opublikowane przez Parafia Cienin w dniu

  1. Dziś parafialne dziękczynienie za plony o godz. 11. W tym roku wieniec żniwny został przygotowany przez mieszkańców Cienina Kolonii. Pozostałe wioski złożą dar ołtarza z tegorocznych plonów pochodzących z pól i z sadów.
  2. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce. Msza Święte tego dnia o godz. 07:30 i poświęcenie ziarna siewnego podczas Mszy Świętej.
  3. Biskup Radosław Orchowicz przewodniczył 28 sierpnia Mszy św. w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym, gdzie 180 lat temu ochrzczona została Służebnica Boża Matka Maria od Krzyża (Ludwika Morawska). Z tej okazji w kościele parafialnym odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniające to wydarzenie i przypominającą – jak mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński – jak wielkim darem, zaszczytem i godnością jest bycie dzieckiem Bożym, którym staliśmy się właśnie przez chrzest święty.   Zakosztuj adoracji!
  4. Za dwa tygodnie odbędzie się zbiórka „serduszko, które potrzebuje Twojej pomocy” (plakat w gablocie) Cel: – leczenie i rehabilitacja Tymusia Jaszczaka – operacja serca w zagranicznym ośrodku. Tymuś ma zaledwie 4 miesiące i ma poważną wadę serca – zwężenie zastawki aortalnej. Kupując ciasto upieczone przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Cienina Kościelnego wesprzemy skomplikowaną operacje serca!
  5. Dziękuję za ofiary składane przelewem bankowym czy w kancelarii na budowę chodnika wokół kościoła.
  6. Zobacz nasz cmentarz klikając obok. http://cmentarnik.net/cienin-koscielny
  7. Już wkrótce (za cztery tygodnie i pięć dni) rozpocznie się w naszej parafii Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiego Obrazu. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej naszej parafii to czas sprzyjający odnowie i wzrostowi wiary oraz podejmowaniu przez wiernych pracy wewnętrznej nad sobą. Jest okazją do odnowienia w wymiarze diecezjalnym i parafialnym Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych w związku Millenium Chrztu Polski i ponowionych przy obchodach 1050 rocznicy tego wydarzenia. Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w wymiarze duchowym ma prowadzić do doświadczenia spotkania z Maryją, Matką Bożą wszystkich katolickich rodzin w parafii. Oczekiwanymi owocami tego spotkania są wzrost wiary, odrodzenie religijno-moralne, umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej. Nawiedzenie to także okazja do osobistego wyznania wiary w Chrystusa przed światem, manifestacja wiary w Boga i oddania czci Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Polski i Pani Jasnogórskiej. Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w naszej Archidiecezji przebiega pod hasłem: „Bogarodzica”. Misje Święte, które rozpoczną się od 2 października będą bezpośrednim przygotowaniem parafian na spotkanie z Jezusem i Maryją w Obrazie Nawiedzenia. Za tydzień podam szczegółowy program misji świętych. Ponieważ jest to wydarzenie historyczne w randze uroczystości dlatego kościół zostanie przyozdobiony kwiatami i flagami. Proszę też aby każdy dom i mieszkanie na terenie całej parafii zostały udekorowane; w oknach najlepiej wystawić obrazy Matki Bożej (mogą być podświetlone), wywiesić flagę polską, maryjną lub papieską. Proszę też o odnowienie i udekorowanie przydrożnych krzyży i kapliczek. Dekoracje są zewnętrznym wyrazem naszej wiary! Dekoracje sugeruje wykonać już na 2 października.

MODLITWA ZA MISJE: O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które podejmiemy w dniach od 02 – 06 października. Spraw łaskawie, żeby podejmowany wysiłek duchowy w tym czasie – przyniósł Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!” Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć Misje Święte, które przygotują nas do historycznego wydarzenia w naszej parafii. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie. Duchu Święty Boże! Pomagaj nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii. Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. Amen.

Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej.

 

Kategorie: Aktualności