Św. Katarzyna Aleksandryjska


Opis patronki

Patronką parafii w Cieninie Kościelnym jest Święta Katarzyna Aleksandryjska, która należała do najbardziej znanych świętych w Kościele katolickim. Według tradycji była bogatą i wykształconą kobietą urodzoną w Aleksandrii, która przyjęła jako chrześcijanka śluby czystości. Za panowania cesarza Dioklecjana wybuchły największe prześladowania chrześcijan w dziejach. Jego współrządzący – Galeriusz Maksymian czuł szczególną nienawiść do chrześcijan, przez co przybył osobiście do Aleksandrii, aby dopilnować ich prześladowań. Katarzyna Aleksandryjska została przymuszona do złożenia ofiary bożkom, jednak odmówiła głosząc prawdę o Bogu Jedynym. Otwarcie krytykowała prześladowania chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza lub Maksymina, którego żonę nawróciła na chrześcijaństwo.

Wyrok śmierci

Wyrok śmierci zapadł po dyspucie religijnej, w której Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierć po torturach. Chlastano ją żyłami wołowymi tak, że jej ciało było jedną raną; morzono ją głodem; łamano jej kości. Modlitwa Katarzyny sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono w rękach kata. Na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilkuset żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie. Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat. Wśród najstarszych autorów, wspominających Katarzynę, byli święty Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.