Uroczystość św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii. Była zamożną i wykształconą. Złożyła jako chrześcijanka ślub dozgonnej czystości. O św. Katarzynie historyczne świadectwa możemy znaleźć w zapiskach św. Rufina i Euzebiusza z Cezarei. Zginęła śmiercią męczeńską za rządów cesarza Maksymiana pod koniec III lub na początku IV wieku. Relikwie znajdują się w Egipcie na górze Synaj w klasztorze […]

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Matka Boża w dekanacie golińskim W dniach 7-12 października 2022 trwała peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w dekanacie golińskim. Matka Boża nawiedziła pięć parafii: – parafię pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym (7-8 października) – parafię pw. MB Szkaplerznej w Golinie (8-9 października) – parafię pw. MB Pocieszenia w Kawnicach (9-10 października) – parafię […]