V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Opublikowane przez Parafia Cienin w dniu

  1. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.
  2. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu. Będziemy o nią prosić w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:00.
  3. Proszę każdego i każdą z was, a zwłaszcza moje słowo zachęty kieruje do młodzieży i dzieci o udział w nabożeństwie majowym. Przychodźmy z radością i jak najczęściej na to piękne nabożeństwo do naszej Matki i Królowej.
  4. Komunikat dotyczący cmentarza: Art 7, pkt. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: cytuję „Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.” Przypominam, że prolongata dotyczy grobów „ziemnych” jeżeli od ostatniego pochówku minęło 20 lat i miejsce grobowe chce się utrzymać na dalsze lat 20. Kwestie związane z uprawnieniem do grobu w głównej mierze regulują: Wspomniana przeze mnie Ustawa, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz regulamin cmentarza.
  5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości Bożych darów oraz opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych.
Kategorie: Aktualności