IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Opublikowane przez Parafia Cienin w dniu

  1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium.
  2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.
  3. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną.
  4. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada także 39 rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II.
  5. Każdego 13 dnia miesiąca począwszy do maja aż do października będziemy celebrować Nabożeństwa Fatimskie. Najbliższe w piątek o godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę do Matki Najświętszej. Proszę, gromadźmy się bardzo licznie aby przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej wypraszać miłosierdzie i Pokój dla całego świata. Przypomnę co mówiłem w ogłoszeniach 10.09.2017 roku.: „Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku). Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w trzeciej tajemnicy fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających pokornie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa, a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolem Golgoty. Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregrynowała w wybranych parafiach każdej diecezji od 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku. Oby Pan Bóg dał naszej Ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki”.
  6. W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po śmierci Judasza.
  7. Proszę każdego i każdą z was, a zwłaszcza moje słowo zachęty kieruje do młodzieży i dzieci o udział w nabożeństwie majowym. Przychodźmy z radością i jak najczęściej na to piękne nabożeństwo do naszej Matki i Królowej.
  8. Komunikat dotyczący cmentarza: Od 2016 roku został wprowadzony obowiązek określenia „dysponenta” grobu. 212 grobów  do tej pory jeszcze nie ma przypisanych dysponentów. Apeluje o dokonanie formalności zgłoszenia „dysponenta”. Z tych grobów również nie jest uiszczana opłata za śmieci, które każdy grób generuje. Do tej pory prawo do prolongaty było zawieszone choćby ze względu na inwestycje (chodnik na cmentarzu, płot, wcześniej – listy inwestycyjne). Od tego roku „prolongata” wchodzi w życie i obowiązuje wszystkie groby „ziemne” jeżeli od ostatniego pochówku minęło 20 lat i miejsce grobowe chce się utrzymać na dalsze lat 20. Kwestie związane z uprawnieniem do grobu w głównej mierze regulują: Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, regulamin cmentarza. Dziękuje za uwagę i zrozumienie!
  9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 9 maja – Święty Stanisław (ok. 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski;

– sobota, 14 maja – Święty Maciej Apostoł, po śmierci Judasza wybrany drogą losowania do grona Dwunastu.

 

Kategorie: Aktualności